[rev_slider home]
+48 601 648 890, +48 693 263 648 wasmer@wasmer.pl

Bezkurzowe śrutowanie, szlifowanie,
frezowanie i polerowanie powierzchni:
betonu / stali / asfaltu

O nas

Firma Wasmer, jest jedną z najbardziej cieszących się powodzeniem firm serwisowych, w zakresie obróbki powierzchni górnych betonu, stali, asfaltu w przygotowaniu do posadzek lastryko lub wszelkiego rodzaju posadzek chemicznych - wylewanych. Nasze wieloletnie doświadczenie odzwierciedla się w doskonałym serwisie.

Firma Wasmer Polska działa w Polsce od maja 1996 roku.Pracujemy:

Wielostronnie - ponieważ do każdego problemu oczyszczania powierzchni górnych stosujemy odpowiednią metodę pracy, Tanio - ponieważ odpowiednia metoda pracy związana jest z jak najmniejszym zapotrzebowaniem czasowym. Chronimy środowisko naturalne - nasze metody pracy, funkcjonują bez środków chemicznych i bez uciążliwego procesu kurzenia, terminowo -ponieważ chcemy aby nasi klienci zawsze mogli na nas polegać.
Nasze usługi
1. Śrutowanie - MASZYNĄ BLASTRAC

Na początku chcielibyśmy przedstawić Państwu najefektywniejszą metodę , którą usuwamy rdzę, brud, stare farby, cienkie posadzki z epoksydu i poliuretanu a także inne powłoki i posadzki chemiczne procesem kulkowania maszyną Blastrac. W tym procesie metalowe kulki będą "wystrzeliwane" na powierzchnię czyszczoną, przy czym górna powłoka będzie usuwana. Kulki metalowe, kurz i nieczystości będą przejęte przez maszynę. Następnie kulki te zostają oddzielone i ponownie zużyte.

Korzyści tej metody: Funkcjonuje szybko i bezkurzowo, jest ona przy tym niezwykle różnorodna , przez to iż , pracując z różnymi środkami do kulkowania i stosując odpowiednią prędkość maszyny, uzyskujemy optymalny wynik kulkowania. Metoda ta nadaje się do obróbki powierzchni betonowych, stalowych, asfaltowych.

Z tego powodu istnieje wiele rejonów jej zastosowania:

 • Posadzki przemysłowe, prywatne, publiczne garaże, hangary dla samolotów, baseny itd. Oczyszczanie powierzchni betonowych i asfaltowych. Usuwanie starej farby i powłok chemicznych, a także szlichty cementowej z nowych powierzchni betonowych.
 • Ulice i mosty: Usuwanie śladów gumowych. Nadawanie profilu gładkiemu betonowi i powierzchniom asfaltowym.
 • Mosty stalowe: Oczyszczanie i usuwanie jako przygotowanie dla późniejszej ochrony przed rdzą przez malowanie i powłoki chemiczne.
 • Domy garażowe: Oczyszczanie zabrudzonych powierzchni, nadawanie profilu.
 • Porty lotnicze: Usuwanie śladów gumowych z pasów startowych i lądowania. Usuwanie starych oznaczeń farbowych.
 • Zbiorniki paliw i magazyny paliw ze stali : Oczyszczanie i usuwanie rdzy z dachów zbiorników jako przygotowanie dla nowej warstwy farby lub posadzki z tworzywa sztucznego (plastyk)
 • Kafelki i terakota (posadzki z kamieni naturalnych): Nadawanie chropowatości (szorstkości) gładkim i niebezpiecznym ze względu na poślizg powierzchniom.
2. WYPALANIE

Termiczne ostrugiwanie betonu Każde oczyszczanie powierzchni betonowych wymaga dokładnego przygotowania podłoża. Dlatego jest to niezwykle ważne , oleje, tłuszcze i resztki masy bitumicznej naprawdę do reszty usunąć. Poza tym powierzchnia górna musi przed dalszą obróbką być sucha , bezkurzowa i o dobrym wiązaniu. Metodą termicznego oczyszczania betonu oferujemy optymalne rozwiązanie tego typu problemów.

Proces ten składa się z dwóch faz roboczych.
Na początku przebiega obróbka termiczna powierzchni betonowej, płomieniami, pracujemy palnikiem acetylenowo - tlenowym . W tej fazie usuwana jest 1-2 mm powłoka betonowa. Nieczystości zostają spalone. Beton pozostaje bez uszkodzeń. Następna faza to kulkowanie lub frezowanie tutaj zostają usunięte luźne i odłupane części betonu.Górna powierzchnia betonu, która została oczyszczona uszorstkowiona tą termiczną metodą, daje optymalne wymagania wiązaniowe dla nakładanej następnie powierzchni lub posadzki chemicznej.

Termiczne usuwanie rdzy:
Termiczna obróbka powierzchni górnych, jest znakomicie przeznaczona dla obróbki powierzchni metalowych. Tę metodę stosujemy wszędzie tam , gdzie niezbędne są czyste powierzchnie metalowe pod dalszą obróbkę. Tutaj pracujemy ze specjalnymi palnikami ręcznymi o różnych szerokościach, które prowadzone są z jednostajną prędkością nad powierzchnią. Przez zastosowanie płomieni acetylenowo - tlenowych zostaje spalona stara nawierzchnia, zgorzelina i rdza zostają chemicznie przekształcone, wszystko według DIN 55928, część 4. Wszystkie wymagania tej normy zostają spełnione.
Ważne: Wysoka temperatura płomienia ok. 3200 stopni C działa bardzo krótko na obrabianą powierzchnię, tak że w stali nie odbywają się żadne przeobrażenia strukturalne. Na zakończenie pozostałe resztki usuwane są maszynowymi szczotkami.

3. FREZOWANIE

Jeśli z betonu trzeba usunąć 1 - 5 mm lub jeśli chodzi o usunięcie twardego lakieru z powierzchni, wtedy to frezowanie małymi urządzeniami jest szybką i tanią metodą. Metoda ta jest także często stosowana jako faza mechaniczna przy opalaniu płomieniami Gdy należy usunąć powłoki betonowe, twarde przemysłowe lastryko w halach przemysłowych lub nawet grube na centymetr posadzki chemiczne, polecamy wtedy pracę z frezarką głęboką (WIRTGEN FREZARKA ULICZNA) jako jedyną gospodarną możliwość.

Tą metodą oczyszczaliśmy już nawierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami i chlorkiem. Możliwe jest tutaj także frezowanie bezkurzowe. Jeśli istnieje taka potrzeba do pracy stosujemy specjalne maszyny, które odsysają kurz. Niwelacja powierzchni posadzki za pomocą techniki laserowej.

4. DALSZE ŚWIADCZENIA SERWISOWE

Piaskowanie i Hydropiaskowanie:
Na nie zawsze istnieje zapotrzebowanie: Dlatego też piaskowanie wolnym piaskiem jest również w naszym programie. Konwencjonalna metoda oczyszczania z rdzy, oczyszczania powierzchni górnych, odświeżania starych murów i budowli z naturalnego kamienia. Hydropiaskowanie, czyli bezkurzowe piaskowanie - tam gdzie nie można zastosować tradycyjnej metody.

Oczyszczanie wodą pod wysokim ciśnieniem metodą HYDRODYNAMICZNĄ:
Dla usunięcia lekkich zabrudzeń na pionowych powierzchniach oferujemy oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Nasze urządzenia pracują pod ciśnieniem do 1500 bar.

Wycinanie oznakowań poziomych:
Drogi zakładowe w dużych fabrykach są zaznaczone liniami oznaczającymi . W tym celu wycinane są odpowiednie powierzchnie z podłoża. Załatwiamy to dla państwa korzystając z urządzeń przez nas samych wynalezionych, które gwarantują dokładność linii i prowadzenie kantów i przy tym pracują bezkurzowo i sucho. Oznaczenia poziome mogą zaraz po zakończeniu operacji zostać naniesione.

Wycinanie spoin (szczelin) dylatacji:
Także spoiny są przez nas wycinane do ograniczonych głębokości bezkurzowo i na sucho.

Oddzielenie betonu:
Ten niezanieczyszcający środowiska naturalnego proces wykonujemy z pomocą lancy acetylenowo - tlenowej. Dodatkowo oczyszczamy dotąd niedostępne, trudne do obróbki wiercenia i przebicia. Korzyści tej metody: - funkcjonuje szybko - nie powoduje wstrząsów - nie powoduje hałasu

5. FREZOWANIE GŁĘBOKIE

 1. Wyznaczenie rejonu frezowania
  - np. od ściany do ściany, od dylatacji zaznaczenie farbą.
 2. Nacięcie frezowanej posadzki
  - nacinamy rejon frezowania na zakładaną głębokość.
 3. Wycięcie metalowych elementów
  - np. kotwy fundamentowe, rury, kołki montażowe.
 4. Frezowanie na wyznaczoną głębokość
  - możliwe korygowanie głębokości frezowania,
  - frezujemy do kontaktu z metalem.
 5. Urobek po frezowaniu
  - transportowany taśmociągiem na wywrotkę.
  - pozostaje po frezowaniu.
 6. Wywiezienie urobku (miejsce składowania).
 7. Wykucie obrzeży i miejsc nie frezowanych.
 8. Pozamiatanie frezowanej powierzchni.
 9. Frezowanie wyrównujące po frezowaniu głębokim, nadanie profilu: - szlifowanie zawyżeń
  - śrutowanie
  - odkurzanie
 10. Pomiary niwelacyjne w czasie frezowania.
 11. Porównanie gabarytów maszyn ze stanem faktycznym w miejscu wyk. usługi
  - dojazd,
  - wielkość bram wjazdowych,
  - obciążenie posadzki, stropu,
  - praca maszyn z silnikami spalinowymi,
  - grubość warstwy frezowanej (warstwy, wylewki).
Posiadamy osprzęt pozwalający frezować zakładane spadki powierzchni, niwelować obszar z zastosowaniem techniki laserowego pomiaru.
Frezujemy kanały i dylatacje.
Posiadamy maszyny i urządzenia konstruowane pod konkretny rodzaj zlecenia.
Frezarki pracują z odkurzaczami przemysłowymi.

6. STRIPPER - Turbo Mobil

Zrywanie - wykładzin sportowych, pvc, dywanowych, terakoty, posadzek poliuratanowych, klejów, smoły, papy izolacyjnej.

Realizacje

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł spożywczy - mięsny i drobiarski
 • Przemysł spożywczy - rybny
 • Przemysłowe
 • Drogi, Mosty, Parkingi, Lotniska
 • Statki - Stal
Kontakt z nami
Wasmer Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 19
80-209 CHWASZCZYNO k. GDAŃSKA
wasmer@wasmer.pl
mobile +48 601 648 890
mobile +48 693 263 648